Einstein‘ın ifadesi ile “Madde dediğimiz şey, enerjinin çok yoğun olduğu bir boşluktan ibarettir.” Bu tanım canlı ve cansız tüm varlıkları içerdiğine göre bedenimizin de çok güçlü bir enerji alanı içerdiğini düşünmek yanlış olmaz. İnsanlar uzun yıllardır kimyasal süreçlerle ilgilendikleri gibi bedenimizin biofiziksel yani enerji yapısı ile de ilgilenmişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda bedenimize yollanan manyetik ve elektriksel uyaranların oluşturduğu enerjetik değişimleri saptayarak sağlığımızı bozan alerjenler, virüsler, bakteriler, ağır metaller, travmalara bağlı oluşmuş skarlar ve bozucu alanlar gibi problemleri enerji düzeyinde tespit eden ve bu düzlemde sorunları gidermeyi başaran cihazlar üretmişlerdir. Bu cihazların ne teşhis ne de terapi sürecinde insan sağlığına zarar vermesi mümkün değildir.

    One thought on “Manyetik Teşhis ve Tedavi”

    Comments are closed.